Δομημένη Καλωδίωση

Υπηρεσίες & Προϊόντα

Ένα καλό δίκτυο διασφαλίζεται με τη σωστή μελέτη και επιλογή των υλικών καλωδίωσης, καθώς και την πιστοποίησή της εγκατάστασης αυτής κάνοντας χρήση ειδικών οργάνων. Η εγκατάσταση μιας δομημένης καλωδίωσης πρέπει να γίνεται  με βάση τα διεθνή πρότυπα.

Αυτοί είναι σημαντικοί παράγοντες στην εξασφάλιση της ποιότητας της δομημένης καλωδίωσης.

Διαμορφώνουμε έτσι ένα γρήγορο, αξιόπιστο, αποδοτικό και ασφαλές εταιρικό δίκτυο ούτως ώστε να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισης διαφόρων προβλημάτων που μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο στην επικοινωνία σας.

Αναλαμβάνουμε να στήσουμε τις βάσεις του τοπικού σας δικτύου και να τελειοποιήσουμε την υποδομή σας παρέχοντας σας τον κατάλληλο εξοπλισμό για μια αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων και φωνής.

  • Μελέτη τοπικού δικτύου φωνής και δεδομένων

  • Χαρτογράφηση δικτύου και πριζών

  • Εγκατάσταση κατανεμητή

  • Εγκατάσταση Patch Panel

  • Εγκατάσταση Rack

  • Έλεγχος και πιστοποίηση συνδεσιμότητας δικτύου cat5e cat6e

  • Έλεγχος και πιστοποίηση συνδέσεων δικτύου οπτικών ινών.