Υπηρεσίες & Προϊόντα

Τα δίκτυα είναι πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής μας ζωής, είτε αυτό αφορά απλή οικιακή χρήση, είτε μεγάλες εγκαταστάσεις δικτύων για επιχειρήσεις.

Οι συνεργάτες μας μετά από μελέτη του χώρου, θα σας καθοδηγήσουν και θα σας συμβουλέψουν σχετικά με τον κατάλληλο εξοπλισμό.

  • Μελέτη για βελτιστοποίηση του δικτύου σας.
  • Εγκατάσταση, ρύθμιση και παραμετροποίηση.
  • Λύσεις VPN networking
  • Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης. Server/Client.
  • Υπηρεσίες διαμοιρασμού αρχείων.
  • Πιστοποίηση δομημένης καλωδίωσης με πιστοποιημένα όργανα μέτρησης.
  • Bandwidth management and Bonding Server.
  • Firewall.