Υπηρεσίες & Προϊόντα

H FL Electronics γνωρίζοντας πως για την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων είναι αναγκαία η ασύρματη δικτύωση, έχει επενδύσει σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό με σκοπό την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης και σταθερής λειτουργικά εγκατάστασης.

Σχεδιάζουμε λύσεις βασισμένες όχι μόνο στις παρούσες, αλλα και τις μελλοντικές ανάγκες σας, παρακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Επενδύουμε στην επεκτασιμότητα, συμβατότητα νέων ασύρματων τεχνολογιων στις εγκαταστάσεις μας.

  • Μελέτη, εγκατάσταση
  • Παραμετροποίηση και συντήρηση
  • Βελτιστοποίηση και συντήρηση
  • Internet Hot Spot
  • WiFi Brigde
  • Social WiFi
  • Ιnternet Servers
  • Εσωτερικά Access Points
  • Εξωτερικά Access Points
  • Bridge Network